AP/AR Accountant (fakturant)

Náplň práce

Do developerskej spoločnosti Alto Real Estate s atraktívnymi developerskými projektami (Sky Park, Digital Park, Jurkovičova Tepláreň) obsadzujeme pozíciu AP/AR Accountant na finančnom oddelení.

Hľadáme človeka, ktorý bude vykonávať agendu súvisiacu s administratívou a účtovaním došlých faktúr, bude zabezpečovať úhradu faktúr v pridelených servisovaných spoločnostiach a tiež bude pripravovať podklady na čerpanie úverov.

Popis

Kontrolovať došlé faktúry po formálnej stránke (preveriť náležitosti účtovného a daňového dokladu z pohľadu legislatívy)


Správne a včas navstupovávať prijaté dodávateľské faktúry do informačného systému spoločností ARE


Overovať fakturované čiastky so schválenými objednávkami a v prípade rozdielu iniciovať dodatočné schválenie fakturovanej čiastky


V prípade doručených faktúr bez čísla objednávky iniciovať vrátenie faktúry dodávateľovi alebo dodatočné vytvorenie objednávky


V prípade doručených faktúr v rozpore s lokálnou legislatívou iniciovať vrátenie faktúry dodávateľovi


Monitorovať splatnosť jednotlivých faktúr za ARE spoločnosti a pridelené servisované spoločnosti a urgovať schvaľujúcich v prípade oneskorení v schvaľovaní faktúr


Sledovať krátkodobú likviditu jednotlivých spoločností a iniciovať čerpanie finančných prostriedkov z projektových zdrojov alebo z čerpania bankového alebo IC úveru


Pripravovať podklady k čerpaniu finančných prostriedkov spracovaných spoločností z úverových zdrojov


Pripravovať platobné návrhy v informačnom systéme a platobných aplikáciách a vstup platieb mimo štandardných procesov (napr. dane)


Zabezpečovať vstup nových dodávateľov a odberateľov podľa platných interných predpisov (s overením bankového účtu dodávateľa/odberateľa) za spoločnosti skupiny ARE a servisované spoločnosti


Spravovať centrálnu databázu dodávateľov a odberateľov v ERP – Business Central za skupinu ARE a servisované spoločnosti


Iniciovať zmeny v procesoch s cieľom optimalizovať náklady pri spracovaní pridelenej agendy


V prípade implementácie zmien v informačnom systéme, podieľať sa na ich testovaní a na vypracovaní detailných testovacích scenárov


Vykonávať ďalšie činnosti podľa pokynov primárne


Oddelenie

Finančné oddelenie


Požiadavky

Veľmi dobré zručnosti s prácou MS Excel


Schopnosť pracovať s viacerými aplikáciami na internetbanking


Schopnosť komunikovať


Samostatnosť a zodpovednosť


Informácie o pozícii

Druh pracovného pomeru:

 • Plný úväzok

Regióny:

 • Bratislava

Možný nástup od:

 • Dohodou

Vedomosti:

  Roky praxe:

  • Aspoň jeden rok v oblasti účtovníctva

  Ponúkame

  Ročný bonus


  Caffeteria bonus


  Príspevok na vzdelávanie


  Príspevok na športové aktivity


  Sick day a home office


  25 dní dovolenky


  Príspevok na stravné


  Firemné akcie


  Kancelárie v priestore národnej kultúrnej pamiatky Jurkovičovej teplárne v zóne Sky Park


  Mzda

  od 1100 EUR/mesiac (+ ročný bonus viazaný na pracovné výsledky)

  Kontakt

  V prípade záujmu, pošlite svoje CV a kontaktné údaje na e-malovú adresu nižšie s predmetom: Alto / pozícia / Meno Priezvisko

  career@altorealestate.sk