CONTROLLER

Náplň práce

Do developerskej spoločnosti Alto Real Estate s atraktívnymi developerskými projektami (Sky Park, Digital park, Jurkovičova Tepláreň) obsadzujeme pozíciu Controller.

Pozícia vzniká za účelom budovania finančného oddelenia, podpory manažérskeho riadenia a podnikateľských rozhodnutí na základe kvalitných analýz a reportingu, s cieľom napĺňania vízie a hodnôt spoločnosti Alto Real Estate.

Popis

Pripravovať kalkulácie slúžiace ako podklad k cenotvorbe servisných zmlúv a manažérskych poplatkov a HQ fakturácii, ako aj fakturácie za účtovné služby a poplatky za cost sharing


Skompletizovať časti finančných plánov servisovaných spoločností (v rozsahu net operating income)


Zostavovať mesačné / štvrťročné a ročné reporty o finančnom hospodárení ARE a servisovaných spoločností; na pravidelnej (prípadne aj ad-hoc báze) aktualizovať valuácie projektov v portfóliu, vrátane prípravy potrebných vstupných dát (analýza čerpania stavebného rozpočtu, aktualizácia a údržba tenancy schedule, prehľad predaja bytov apod.)


Analyzovať odchýlky medzi skutočnosťou a schváleným finančným plánom


Pripravovať a kompletizovať pravidelné a ad-hoc finančné analýzy, vypracovávať odporúčania pre manažment


Monitorovať aktuálnosť pravidelných analýz a procesov a definovať parametre, ktoré v prípade potreby lepšie prispejú ku kontrole v danej oblasti


Spolupracovať na príprave a vedení manažérskeho účtovníctva Alto RE („ARE“) a servisovaných spoločností


Pripravovať pravidelné reporty podľa požiadaviek BoD a seniorných kolegov Fin dpt. a koordinovať vstupy jednotlivých oddelení alebo portfóliových spoločností, zodpovedať za včasný zber údajov na prípravu reportov


Participovať na externých koncoročných projektových valuáciách pre potreby účtovníctva/auditu a podieľať sa na príprave business modelov pre valuáciu jednotlivých projektov


Poskytovať vstupy do účtovnej závierky spoločností skupiny ARE a servisovaných spoločností


Pripravovať leasingové a predajné reporty (sales), ako aj prehľady podmienok leasingových zmlúv na kancelárske a retailové priestory („Rent roll“)


Pravidelne kontrolovať súlad dát v informačných systémoch s controllingovou metodikou (strediská, projekty, dimenzie, budovy), udržiavať vnútornú štruktúru a nastavenia jednotlivých projektov a servisovaných spoločností, analyzovať dopady zmien v organičnej štruktúre alebo právnej forme (zlúčenie, štepenie, rozdelenie) v spoločnostiach ARE a servisovaných spoločnostiach


Vykonávať ďalšie činnosti podľa pokynov primárne a sekundárne nadriadeného, ako aj seniorných kolegov na pozícii Chief Analyst a Senior Business Controller


Oddelenie

Finančné oddelenie


Požiadavky

Aspoň 2 roky praxe v oblasti financií (účtovníctvo, audit, analýzy alebo controlling)


Veľmi dobrá (profi level) znalosť práce s MS Office


Proaktívny prístup, schopnosť hľadať riešenia a doťahovať úlohy do koncaInformácie o pozícii

Druh pracovného pomeru:

 • Plný úväzok

Regióny:

 • Bratislava

Možný nástup od:

 • Dohodou

Vedomosti:

  Roky praxe:

  • 2 roky

  Ponúkame

  Ročný bonus


  Caffeteria bonus


  Príspevok na vzdelávanie


  Príspevok na športové aktivity (napr. plávanie, beh, a iné..)


  Sick days a home office


  25 dní dovolenky


  Príspevok na stravné


  Ovocie, káva, čaj nepretržite na pracovisku


  Spoločné raňajky na pracovisku raz mesačne


  Spoločné večere na pracovisku raz mesačne


  Kancelárie v priestore národnej kultúrnej pamiatky Jurkovičovej teplárne v zóne Sky Park  Mzda

  od 1 800 EUR/mesiac v závislosti od skúseností kandidáta (+ ročný bonus viazaný na pracovné výsledky)

  Kontakt

  V prípade záujmu, pošlite svoje CV a kontaktné údaje na e-malovú adresu nižšie s predmetom: Alto / pozícia / Meno Priezvisko

  career@altorealestate.sk

  Pravidlá spracúvania osobných údajov