JUNIOR BUSINESS CONTROLLER

Náplň práce

Ak tvoja matematická duša zháňa nové pracovné dobrodružstvo tak si na správnom mieste!

Do developerskej spoločnosti Alto Real Estate s atraktívnymi developerskými projektami (Sky Park, Digital park, Jurkovičova Tepláreň) obsadzujeme pozíciu Junior Business Controller. Pozícia vzniká za účelom personálneho posilnenia finančného oddelenia ako jedného z kľúčových oddelení podpory manažérskeho riadenia spoločnosti a jeho podnikateľských rozhodnutí cestou kvalitných analýz a pravidelného reportingu.

Pozícia sa hodí pre študenta v piatom (končiacom) ročníku vysokej školy.

Popis

- pripraviť valuáciu (feasibility study) nových investičných príležitostí; vrátane prípravy a verifikácie kľúčových vstupov


- pravidelne aktualizovať cash flow (feasibility) modely existujúcich projektov v portfóliu na základe účtovných dát a vstupov od ostatných oddelení v spoločnosti (plány výstavby, predaja, leasingu, stavebné rozpočty, bankové financovanie)


- pravidelne aktualizovať existujúci reporting vo vzťahu k manažmentu spoločnosti a obchodným partnerom (report NOI vrátane aktualizácie rent-rollov, reporting predaja, leasingu, developmentu a výstavby), rozvíjať ho a prinášať nové reportingové nástroje cestou automatizácie spracovania dostupných dát (využívanie nástrojov ako napr. PowerBI)


- systematicky zastrešiť prípravu analýz trhu nehnuteľností, predovšetkým trhu kancelárskych a rezidenčných nehnuteľností v BratislavePoskytovať podporu pri:


1. projektových transakciách (akvizíciách a exitoch), vrátane procesov due dilligence (komunikácia s tretími stranami, poskytovanie dát a súčinnosti),


2. vedení účtovníctva Alto Real Estate a projektových spoločností, vrátane podpory pri podnikových kombináciách (akvizície, splynutie, zlúčenie, rozdelenie, štiepenie),


3. audite spoločnosti a príprave výročných správ a správ audítora o výsledku hospodárenia spoločnosti Alto Real Estate resp. jej projektových spoločností, vrátane podpory prípravy ESG stratégie


4. príprave a kontrole plnenia rozpočtu Alto Real Estate, rozpočtov a plánov jednotlivých oddelení


5. príprave externých valuácií projektov (vrátane poskytovanie potrebných podkladov pre externých znalcov)


6. definovaní a následnom vyhodnotení firemných milestones a individuálnych KPIs ako súčasť odmeňovacieho systému spoločnosti


7. príprave ad-hoc finančných a trhových analýz, vypracovávať odporúčania pre manažment


8. príprave podkladov pre účely získania a čerpania bankového financovania, vrátane aktualizácie následného bankového reportingu (výpočet zmluvných kovenantov, komunikácia s bankou a interným treasury teamom)- analyzovať odchýlky medzi skutočnosťou a schválenými finančnými plánmi (rozpočtami), navrhovať opatrenia na zníženie, resp. úsporu nákladov, odporúčať a iniciovať systémové opatrenia pre lepšiu kontrolu nákladov


- spolupracovať pri tvorbe metodických usmernení pre oblasť controllingu, organizovať školenia a pravidelne usmerňovať užívateľov informačného systému v oblasti vnútornej štruktúry projektov a projektových spoločností, poskytovať interné konzultácie v oblasti manažérskeho účtovníctva, pripomienkovať interné smernice a postupy


Oddelenie

Finance


Požiadavky

Predchádzajúca prax v oblasti financií (analýzy, audit, valuácie alebo controlling) výhodou


Veľmi dobrá znalosť práce s MS Office, hlavne MS Excel


Výhodou práca s databázovými nástrojmi (PowerBI, SQL) a nástrojmi AI


Základná znalosť postupov účtovania pre podnikateľské subjekty, IFRS a daňových zákonov


Samostatnosť a zodpovednosť, zmysel pre detail


Matematické a logické myslenie


Znalosť anglického jazyka


Proaktívny prístup, chuť učiť sa, schopnosť hľadať riešenia a doťahovať úlohy do konca


Informácie o pozícii

Druh pracovného pomeru:

  • plný úväzok/dohoda

Regióny:

  • Bratislava

Možný nástup od:

  • dohodou

Vedomosti:

  • Anglický jazyk - Mierne pokročilý (B1)
  • Microsoft Excel - Mierne pokročilý

Roky praxe:

  • Min. 1 rok

Ponúkame

Ročný bonus


Cafeteria


Príspevok na vzdelávanie


Multisport karta (plne hradená zamestnávateľom)


Športové aktivity (napr. plávanie, behanie, iné..)


+ 5 dní dovolenky nad rámec zákona


2x sick day ročne


Firemné akcie a teambuildingy


Ovocie, káva, čaj nepretržite na pracovisku


Spoločné raňajky na pracovisku


Kancelárie v priestore národnej kultúrnej pamiatky Jurkovičovej teplárne v zóne Sky Park


Mzda

1 400 EUR/mesiac výsledná mzda sa odvíja od skúseností kandidáta + zaujímavý ročný bonus

Kontakt

V prípade záujmu, pošlite svoje CV a kontaktné údaje na e-malovú adresu nižšie s predmetom: Alto / pozícia / Meno Priezvisko

career@altorealestate.sk

Pravidlá spracúvania osobných údajov