Klúčové finančné ukazovatele (Konsolidácia Alto Investments j.s.a. 2022)

527,8 mil. €

Total Assets

226,5 mil. €

Net Asset Value

44,2%

Net Debt Leverage ratio

103,1%

Net Debt to Equity

14,4 mil. €

Net Profit

20,3 mil. €

Gross Rental Income

120 100 m2

GLA

92,8%

Occupancy

4,0 years

WAULT

Dlhopisy

Dňa 16.októbra 2023 sa spúšťa predaj zabezpečených dlhopisov s menovitou hodnotou 1 000 EUR vydaných spoločnosťou Alto Funding, s.r.o. prostredníctvom Slovenskej sporiteľne. Celkový objem emisie je 10 000 000 EUR so splatnosťou 3 roky a pevnou úrokovou sadzbou 5,7 % p.a.. Dlhopisy sú zabezpečené pozemkami v centre Bratislavy, na ktorých bude stáť projekt Florian Residence II. a ručením spoločnosti Alto Real Estate j.s.a.;