Klúčové finančné ukazovatele (Konsolidácia Alto Investments j.s.a. 2022)

527,8 mil. €

Total Assets

226,5 mil. €

Net Asset Value

44,2%

Net Debt Leverage ratio

103,1%

Net Debt to Equity

14,4 mil. €

Net Profit

20,3 mil. €

Gross Rental Income

120 100 m2

GLA

92,8%

Occupancy

4,0 years

WAULT

Dlhopisy

Dňa 9.apríla 2024 sa spúšťa predaj zabezpečených dlhopisov s menovitou hodnotou 1 000 EUR vydaných spoločnosťou Alto Funding, s.r.o. prostredníctvom Slovenskej sporiteľne. Celkový objem emisie je 25 000 000 EUR a sú úročené pevnou úrokovou sadzbou 5,50 % p.a.. Splatnosť Dlhopisov je 3 roky od dátumu vydania, s možnosťou predčasného splatenia po 2 rokoch. Dlhopisy sú zabezpečené pozemkami v centre Bratislavy, na ktorých bude stáť projekt SKY PARK Tower, a ručením spoločnosti Alto Real Estate j.s.a.;