BUSINESS MANAGER

Náplň práce

Do developerskej spoločnosti Alto Real Estate s atraktívnymi developerskými projektami (Sky Park, Digital Park, Jurkovičova Tepláreň) hľadáme kolegyňu/kolegu na pozíciu Business Manager.

Popis

• Príprava a podpora pri príprave investičnej stratégie a biznis plánoch projektov


• Realizovať vyhľadávanie potencionálnych nových projektov a obchodných príležitostí.


• Aktívne monitorovať trhové trendy a best practice v rámci zverených segmentov a zabezpečovať ich implementáciu do projektov


• Svojimi znalosťami a skúsenosťami zabezpečovať maximálne množstvo informácií, podkladov, výstupov ku konkrétnemu projektu, na ktorom pracuje


• Zabezpečiť valuáciu projektu, osobne vyhotovovať nákladovú analýzu valuácie a koordinovať zabezpečenie ostatných vstupných parametrov od subjektov podieľajúcich sa na valuácii podľa zadania nadriadeného


• Korektne a včas zabezpečiť interné a externé analýzy pre rozhodnutie o vstupu do projektu s vytipovaním všetkých rizík – právnych, daňových, ekonomických, finančných, v spolupráci so zamestnancami jednotlivých oddelení


• Korektne a včas vykonávať činnosti technického konzultanta – konzultácie technického charakteru vo fáze valuácie projektu vrátane spoluúčasti na tvorbe štúdie pre investičný zámer a externej verifikácie nákladovej analýzy, vo fáze výberu architekta


• Korektne a zodpovedne zrealizovať obchodné rokovanie s potenciálnymi obchodnými partnermi, resp. sprostredkovateľmi


• Zabezpečovať prípravu právnych dokumentov, stanovísk, podkladov pre verejné súťaže, zmlúv potrebných k vytipovanému projektu vypracovaných internými a externými právnikmi, organizovať stretnutia k uvedeným dokumentom


• V spolupráci s Project Managerom koordinovať proces prípravy a realizácie projektu, v čase reagovať na externé vstupy do biznis plánu projektu, vyhodnotiť ich dosah a premietnuť ich vplyv do stratégie prenájmu alebo predaja. Zabezpečovať korektnú komunikáciu s protistranami, obchodnými partnermi, externými právnikmi, daňovými poradcami a ostatnými subjektami, zúčastňujúcimi sa na projekte


Oddelenie

Business Development


Požiadavky

Komunikačné zručnosti: Schopnosť efektívne komunikovať s rôznymi typmi ľudí a budovať silné vzťahy.


Analýza a výskum: Schopnosť analyzovať trh a konkurenciu a odhaľovať nové príležitosti.


Obchodné myslenie: Schopnosť identifikovať obchodné príležitosti a vytvárať stratégie na ich využitie


Prezentácia: Schopnosť pripraviť a prezentovať presvedčivé obchodné prezentácie


Zodpovednosť a drive: Schopnosť pracovať samostatne a prevziať zodpovednosť za dosiahnutie obchodných cieľov


Informácie o pozícii

Druh pracovného pomeru:

  • plný úväzok

Regióny:

  • Bratislava

Možný nástup od:

  • ASAP

Vedomosti:

  • Anglický jazyk

Roky praxe:

  • 2 až 5 rokov skúseností na podobnej pozícii. Podmienka: skúsenosť v developmente

Ponúkame

Ročný bonus


Cafeteria v hodnote 1 250 eur ročne


Príspevok na vzdelávanie


Multisport karta (plne hradená zamestnávateľom)


Športové aktivity (napr. plávanie, behanie, iné...)


+ 5 dní dovolenky nad rámec zákona


2x sick day ročne


Stravné nad rámec zákona


Firemné akcie a teambuildingy


Ovocie, káva, čaj nepretržite na pracovisku


Spoločné raňajky na pracovisku


Kancelárie v priestore národnej kultúrnej pamiatky Jurkovičovej teplárne v zóne Sky Park


Mzda

od 3 000 EUR/mesiac, výsledná mzda sa odvíja od skúseností kandidáta + veľmi zaujímavý ročný bonus

Kontakt

V prípade záujmu, pošlite svoje CV a kontaktné údaje na e-malovú adresu nižšie s predmetom: Alto / pozícia / Meno Priezvisko

career@altorealestate.sk

Pravidlá spracúvania osobných údajov